All Industrial Related

ไฮ-คอม คอปอเรชั่น(ไทยแลนด์) ทำธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายและให้บริการเครื่องอัดอากาศ HITACHI รวมทั้งออกแบบ, ติดตั้งระบบท่อลมและให้คำปรึกษาทุกปัญหาในระบบอัดอากาศ

All Projects Related

บริษัท ไฮ-คอม คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 
55/68 หมู่ 3 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

อีเมลล์: hcct@hi-comcorp.com

ฝ่ายขาย โทร  (+66) 2150-7825 to 31 Ext. 101-107

ฝ่ายขายอะไหล่ และ บริการ: (+66) 2150-7825 to 31 Ext. 201-204

หากต้องความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้

โทร  (+66) 2150-7825 to 31 Ext. 301-305